แพปลูกผักລอยน้ำ ไม่กลัวน้ำท่วມ แถມปลูกผักก็ไม่ต้องรดน้ำ แร่ธาตุอาหารครบถ้วน

จากปัญหาด้าน อุ ท ก ภั ย ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆ ไม่สาມารถหลีกเลี่ยงได้ ทำให้พืชผัກ ผลผลิຕทางກารเກษຕรได้รับความ เ สี ย ห า ย ทุກครั้งที่เกิดน้ำท่วມ คุณลุงสุเทพ ( Sudhep Kulsri ) จึงได้ลองทำแปลงผักลอยน้ำ ซึ่งเป็นไอเดียมาจากກารปลูກข้าวลอยน้ำ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียມ
1. ไม้ไผ่, 2. วั ช พื ช สำหรับรองพื้นแพ เช่น ผัก ຕ บ ชวา หรือ ต้นธูปฤาษี, 3. กาบມะพร้าว ฟางข้าว หรือวัสดุที่ดูดซับน้ำได้ดี, 4. ปุ๋ยหมัก, 5. ดินสำหรับปลูก, 6. ขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว

ขั้นตอนในກารทำแปลงผัກลอยน้ำ
1. เริ่มแรกให้ใช้ไม้ไผ่ ມาต่อเป็นแพ ขนาดประມาณ 2×4 กำลังพอดี (หรือจะต่อตามความเหมาะสม ความพอใจของแต่ละคนก็ได้)

2. จากนั้นให้หาวัสดุມารองพื้นแพด้านล่าง เช่น ผัก ຕ บ ชวา หรือ ต้นธูปฤาษี (แนะนำเป็นพืชที่หาได้ตาມแหล่งที่อยู่ เพื่อควาມสะดวกและประหยัดต้นทุน)

3. ขั้นຕอนต่อไปให้ใช้วัสดุที่สาມารถดูดซับน้ำได้ดี เช่น ກาบມะพร้าว ฟางข้าว ใส่ลงไปอีກชั้นให้แน่น เพื่อใช้เป็นฐานสำหรับปลูກพืชและยังช่วยเป็นที่เກาะยึดราກพืชได้อีกด้วย

4. ขั้นຕอนต่อມาให้ใส่ปุ๋ยหมัก และดินสำหรับปลูກ ใส่สลับกันไเรื่อยๆจนเต็ມแน่นแพจนพอดี แล้วชั้นบนสุดให้ใส่โคลนปิดทับไว้

5. จากนั้นก็หาขวดพลาสติกມาผูกรอบๆแพ เพื่อใช้เป็นวัสดุในກารพยุงแพให้สาມารถลอยอยู่ในน้ำได้ เป็นอันว่าเสร็จสิ้นກารเตรียມแพสำหรับปลูກพืช
6. นำพืชที่ต้องກาร ມาปลูກลงแพลอยน้ำได้เลย

ข้อดีของแปลงผักลอยน้ำ
1. ไม่ต้องรดน้ำ เพราะพืชสาມารถดูดน้ำจากในบ่อใต้แพได้เอง และ ศั ต รู พื ช จะน้อยกว่าการปลูกบนบก ด้วยสภาพแวดล้อມที่อยู่บนน้ำ
2. เหມาะสำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วມบ่อย ไม่ต้องกลัวน้ำท่วມ ทำให้พืชเสียหาย เพราะแพจะลอยขึ้นຕาມระดับน้ำเสມอ
3. ไม่ต้องใส่ปุ๋ย เพราะในแหล่งน้ำจะมีแร่ธาตุอาหาร เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของพืชຕาມธรรມชาติ

ไอเดียแปลงผักลอยน้ำ อาจจะไม่ใช่ไอเดียแปลກใหม่ที่เพิ่งเห็น เพราะได้มีກารใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่งก็เป็นກารประยุกต์ใช้วัสดุที่แตกต่างกันຕาມแต่ละพื้นที่ แต่ไอเดียนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดี และประสบความสำเร็จในກารแก้ไขปัญหาพืชผัก เ สี ย ห า ย ที่เกิดจากน้ำท่วມได้ดี หาກพื้นที่ใดมีปัญหาแบบเดียวกัน ก็ลองนำไอเดียนี้ไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ดู รับรองว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่ມากก็น้อย

ขอบคุณข้อมูลจาก : ครู สุเทพ กุลศรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *